Speelpezier Antroversie

Het dagelijkse ochtendverhaal dat iedere dag in de centrale ruimte wordt verteld en uitgespeeld voor alle kindjes vanaf de dreumesleeftijd, is een onderdeel van een vroeg- en voorschools educatie (VVE) programma dat Noach zelf heeft ontwikkeld op basis van het erkende VVE programma Speelplezier. Het Noach-programma Speelplezier Antroversie sluit volledig aan bij onze visie op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarin passen geen (cognitieve) leerprogramma’tjes, peutertoetsen of nulmetingen, maar wel het aanbieden van een breed palet aan bouwstenen, meestal in de vorm van beelden, waaruit ieder kind precies datgene op kan pakken waaraan hij op dat moment behoefte heeft.

VVE.JPG

Wat het kind in die eerste levensjaren leert, leert het niet doordat iemand tegen hem zegt wat het zou moeten doen en wanneer, maar door zijn eigen innerlijke drijfveer om alles wat het ziet en hoort na te bootsen in zijn spel. In Speelplezier Antroversie draait het dan ook vooral om het geven van volop ruimte voor spel en bewegen. De thema’s van de ochtendverhalen dienen daarbij als rode draad voor de activiteiten door de dag heen. De beeldende manier waarop de verhalen worden uitgspeeld, stellen de kinderen in de gelegenheid een rijke innerlijke beeldenwereld op te bouwen.

Speelplezier Antroversie kent een opbouw in de activiteiten. Van zeer eenvoudige liedjes en vingerspelletjes in de middengroepen tot gerichtere activiteiten, ook in het atelier, bij de Kevertjes. Uitgangspunt bij de activiteiten blijft altijd de individuele ontwikkelingsfase van het kind.