De peutergroep

‘Ik ben ik - en dat kan ik laten merken ook!’
Om je eigen weg te kunnen gaan en jezelf te kunnen worden, moet je kunnen lopen, spreken en denken. Peuters hebben zich die vaardigheden in elementaire zin eigen gemaakt. Om de groei naar zelfstandig en zelfbewust mens voort te kunnen zetten, moeten ze die vaardigheden ook flink kunnen oefenen (koppigheidsfase!). Dat kan in de Kevertjesgroep.
De peuter ontdekt dat hij zelf iets kan vinden van de dingen om hem heen en, nog belangrijker, dat hij dat kan laten merken ook! In Noach wordt dat beginnende zelfbewustzijn bij de peuters met interesse gevolgd en waar nodig begeleid.

Nabootsspel als oefenterrein
Spelen krijgt bij de Kevertjes een heel bijzondere dynamiek. Eigenlijk draait nu alles om het echte nabootsspel. Dat varieert van eenvoudig spel in het huisje met de poppen tot grootse plannen die worden uitgedacht en samen met speelkameraadjes uitgevoerd. Zo oefent de Kever om de dingen die hij in de werkelijkheid om hem heen tegenkomt te begrijpen en een plekje te geven in zijn eigen binnenwereld.  Dat is een uiterst creatief proces waar de peuter meer van ‘leert’  dan van welk educatief spelmateriaal dan ook.
De Keverjuffen letten erop dat zij in hun eigen handelen, maar ook in hun innerlijke levenshouding, de voorbeelden geven die voor de peuter het nabootsen waard zijn.

Op weg naar de basisschool
Rust en ritme zijn voor peuters nog steeds belangrijk maar ze hebben vooral ook behoefte aan actie, verrassing en afwisseling. Allerlei activiteiten in kleine of wat grotere groepjes, waarin vaak het thema’s van de ochtendverhalen doorklinkt, komen aan die behoefte tegemoet. Die ochtendverhalen worden door de peuters heel intens beleefd. De beelden en woorden daaruit werken door in de opbouw van hun innerlijke voorstellingsvermogen en fantasie.
Al spelend wordt de peuter steeds zelfstandiger. Het contact met de kinderen uit de groep wordt intensiever en tegen de tijd dat de peuter 4 jaar wordt, is hij klaar voor de overstap naar de kleuterklas/basisschool. Het Kevertjesteam zal die overstap begeleiden, onder meer door het overdragen van de in de Noachtijd opgebouwde persoonlijke kindmap en desgewenst een ‘warme’ overdracht naar de basisschool.