Een kring rondom het kind

De Afrikaanse uitspraak ‘It takes a village to raise a child’ inspireert ons bij het vorm geven van een sociale gemeenschap van leidsters en ouders/familieleden die gezamenlijk om de kinderen heen staan. Als een kind kan vertrouwen op zo’n krachtig sociaal netwerk (door pedagogen de ‘civil society’ genoemd), zal het vanzelf open, geïnteresseerd en ‘lerend’ in de wereld staan.
We geven die civil society in Noach vorm door:

* Regelmatig contact met ouders
We houden ouders op de hoogte over de ontwikkelingen van hun kind door:

  • een evaluatiegesprek met een teamleidster circa 6 weken na plaatsing van hun kind
  • het betrekken van de ouders bij de overplaatsing van het kind naar een volgende ontwikkelingsgroep en het delen van de observaties die de beslissing tot overplaatsing onderbouwen
  • een afsluitend gesprek met de ouder(s) bij het verlaten van de kinderopvang en de overhandiging van de kindmap. Op verzoek van de ouders of van de basisschool kan een ‘warme’ overdracht plaats vinden met een leerkracht van de school

Contact over zakelijke en organisatorische vragen en vragen over het pedagogisch handelen in Noach, zullen altijd door een van de leidinggevenden worden behandeld, eventueel in overleg met een leidster of een team.

Het dagelijkse contact wordt verzorgd door de teamleidsters.

Ouder zijn op ieder moment dat zij daar behoefte aan hebben welkom om over hun kind te komen praten en hun eventuele vragen te stellen. Deze aanvragen voor een gesprek zullen altijd door de dagelijkse leiding worden behandeld, eventueel samen met de teamleidster. Als er sprake is van een meer of minder duidelijk pedagogisch probleem, kan op verzoek van de dagelijkse leiding en met instemming van de ouders een gesprek met de aan Noach verbonden pedagogisch adviseur plaatsvinden.

20141130_124200_resized.jpeg

* Samen jaarfeesten vieren
Het samen vieren van jaarfeesten (het Michaëlsfeest en Sint Maarten in de herfst,  Advent in de winter, Palmpasen in het voorjaar en St. Jan in de zomer) is een belangrijk onderdeel van het jaarritme in Noach. Het zijn stuk voor stuk zeer sfeervolle feesten waarbij we elkaar in een informele sfeer ontmoeten en genieten van allerlei door leidsters en ouders gemaakte taarten en ander lekkers. Elk jaarfeest kent een bijzondere activiteit waarbij alle kinderen en ouders betrokken worden.

* NoachJournaal
In een digitaal NoachJournaal worden de ouders ieder kwartaal op de hoogte gehouden van de activiteiten die in de betreffende periode centraal staan. Korte samenvattingen van de ochtendverhalen die aan de orde komen worden aangevuld met waarnemingen en korte anekdotische verhaaltjes over de kinderen. Het NoachJournaal is ook het middel waarmee de dagelijkse leiding met de ouders communiceert over alles wat het wel en wee van Noach aangaat (jaarfeesten, verjaardagen, nieuwe en vertrekkende leidsters, bijzondere activiteiten van ouders etc).