Contact
Keersboomgaard 25
6227 EX Maastricht
tel: +31 (0)43 361 33 33 (ma, di, do, vrij van 8:00-16:30 uur, woe van 8:00-13:00 uur)
info@noachkinderopvang.nl

Noach is een initiatief van de Stichting Noach, opgericht op 17 januari 2001

Landelijk register kinderopvang (LRK): 804942055

Bankrekening
Triodos Bank 21.24.94.406
IBAN: NL13 TRIO 0212 4944 06 - BIC: TRIONL2U

Bestuur
Petra Weeda, voorzitter
Ed Weeda, secretaris, penningmeester

Directeur a.i.
Petra Weeda

Dagelijkse leiding
Chantal Hofman

Oudercommissie
Guy Oudhuis
Marike Hendriks
Christian Scholl
E-mail: ocnoachmaastricht@gmail.com

Noach is geregistreerd bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Alle info terzake voor wat betreft de kinderopvang is te lezen via www.degeschillencommissie.nl. Bij klachten hanteert Noach een intern klachtenreglement dat wordt meegegeven met de inschrijvingspapieren.

Openingstijden
Wij zijn geopend van 7:45 tot 18:00 uur.

Het kantoor is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8:00 tot 16:30 uur en op woensdag van 8:00 tot 13:00 uur.

Noach is op de volgende dagen gesloten, voor zover deze niet op een zaterdag of een zondag vallen:
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, koningsdag, 5 mei (1x per 5 jaar vanaf 2010), hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag. Deze dagen zijn in overeenstemming met de CAO voor de kinderopvang.

 

GGD-Rapporten
Het beleid inzake veiligheid en gezondheid wordt uitgevoerd volgens de normen van de GGD waarop Noach regelmatig wordt getoetst.
Ook de kwaliteitseisen die de Gemeente Maastricht aan voorschoolse instellingen stelt worden bij Noach getoetst door de GGD.
Deze inspectierapporten zijn in te zien bij de dagelijkse leiding en kunnen hieronder ook worden gedownload.

Bekijk hier het GGD-inspectierapport over Noach.