De dreumesgroepen

Alles draait om bewegen
Als de baby een dreumes wordt, gaan er andere behoeften optreden. Alles in de drie dreumesgroepen, de Duifjes, Vlindertjes en Roodborstjes, staat in het teken van beweging. Al bewegend gaat de dreumes de wereld met grote inzet en voortvarendheid verkennen. Steeds vaker zal hij de dingen die hij daarbij tegenkomt een naam willen geven: de taalontwikkeling komt op gang. Ook bij het verwerven van taal en het oppakken van de betekenis van de woorden, speelt beweging dus een grote rol. Alles wat het kind in deze fase via de zintuigen opneemt, wordt opgezogen en nagebootst. Dat geldt voor de liedjes, de spelletjes, de inhoud van de verhaaltjes, maar vooral ook voor alles wat de leidster doet, de gebaren die zij maakt en wat zij zegt.

Groot worden door spelen
De dreumes gaat zijn aandacht steeds meer richten op spelen. Spel is op deze leeftijd van levensbelang, vooral het vrije spel waarbij kinderen alles wat ze om zich heen tegenkomen aan indrukken en gebeurtenissen verwerken en zich innerlijk eigen maken.  Om de kinderlijke verbeeldingskracht daarbij niet te beperken, is het spelmateriaal niet te uitgesproken van vorm. Speelgoed van natuurlijk materiaal maar ook zand en water bieden door hun verschillende structuren oefening voor de tastzin.

Echt samenspel ontstaat pas tegen de tijd dat de kinderen naar de peutergroep gaan, maar doordat de taalontwikkeling nu goed op gang komt, wordt de eerste stap in die richting al wel gezet met het leggen van de eerste sociale contacten met de andere kinderen.
De druk bewegende dreumesen hebben het nodig om telkens ook weer even hun rustpunt terug te vinden. Ze houden ervan om te luisteren naar eenvoudige verhaaltjes en om mee te doen met zang- en bewegingsspelletjes. Dat gebeurt dan ook heel veel in de dreumesgroep. Ritme en herhaling geven de kinderen het houvast en de structuur die ze in deze fase van ontdekkingen en nieuwe ervaringen zo hard nodig hebben.
In Noach wordt die onbedwingbare lust tot bewegen en ontdekken niet de kop ingedrukt, maar juist met humor en begrip benaderd. Rustig en respectvol handelen is dan vrijwel altijd doeltreffender dan straffen.

Van dreumes naar peuter
Niet lang na zijn tweede verjaardag gaat de dreumes zichzelf met 'ik' aanduiden. Tegen de derde verjaardag zal ook het spel veranderen: het wordt steeds meer samenspel. Vaak zit er een duidelijk ‘plan’ achter, er wordt van alles bedacht en er worden rollen verdeeld. Een overbekend voorbeeld is het vadertje-en-moedertje spelen. Als we dat soort spel bij kinderen waarnemen, weten we dat ze toe zijn aan de laatste ontwikkelingsgroep in Noach: peutergroep de Kevertjes