Focus op ontwikkeling

Lopen, spreken en denken

In de eerste vier jaar van hun leven zetten kinderen drie bijzondere ontwikkelingsstappen: ze gaan lopen, spreken en (bewust) denken. Het zijn alle drie vaardigheden die je nodig hebt om een zelfstandig functionerend mens te kunnen worden. In een gezonde omgeving verloopt deze ontwikkeling min of meer vanzelf. In Noach zorgen we er voor dat ieder kind dat ook met enthousiasme en in volledige harmonie met zijn aard en aanleg kan doen.
Concreet betekent dat dat het eerste jaar helemaal in het teken staat van (de voorbereiding op) het gaan lopen. In het tweede jaar, als kinderen eenmaal los kunnen lopen en ze de wereld om hen heen gaan ontdekken, zullen ze alles wat ze tegen komen een naam willen geven: ze gaan spreken.
Tegen de derde verjaardag duiden de meeste kinderen zichzelf aan met ‘ik’ en hebben ze voldoende taal ter beschikking om te kunnen laten merken dat ze zelf ook wat van de dingen vinden! Hun spel verandert. Het wordt georganiseerder en steeds vaker worden het creatieve denken en de fantasie ingezet.

→ lees verder