De groepen

In Noach zijn we als een groot gezin. Alle leidsters kennen alle kinderen en andersom. Twee keer per dag spelen alle kinderen gezamenlijk buiten en ’s morgens luisteren en kijken ze samen naar het uitbeelden van het verhaal van de week in de sfeervolle centrale hal die het hart vormt van alle groepsruimten die daar als bloembladeren omheen liggen.
Maar natuurlijk hebben alle kinderen ook een eigen plekje in een eigen groep, met eigen vaste juffies.
Omdat bij Noach alles draait om de individuele ontwikkeling van ieder kind, hebben we ervoor gekozen niet meer te werken met verticale of leeftijdsgebonden horizontale groepen maar voor ontwikkelingsgroepen. Daarbij is niet leeftijd maatgevend voor de plaatsing in een groep (hoewel die natuurlijk per definitie een rol blijft spelen), maar de fase van ontwikkeling van het kind.

De groepen in Noach corresponderen allemaal met een van die drie belangrijke ontwikkelingsstappen:

 • Het Babyhuis – leren lopen
  In de Bijtjes en Hommeltjes, de twee groepen van het Babyhuis, worden baby’s met warme zorg omhuld. In een lichte, vrolijke atmosfeer is er aandacht voor gezonde fysieke ontwikkeling, subtiele communicatie en beginnend spel.  Kinderen blijven in het Babyhuis totdat ze zelfstandig kunnen staan en los de eerste stapjes zetten (variërend van 12 tot 20 maanden) → lees verder
   
 • De Dreumesgroepen – gaan spreken
  Bij de Duifjes, Vlindertjes en Roodborstjes, de drie dreumesgroepen, staat het leren spreken en de daarmee samenhangende sociaal/emotionele ontwikkeling centraal. De dreumesgroepen zijn zeer dynamisch van karakter. Gezonde beweging is hier het sleutelwoord – met name buiten spelen, rennen en oefenen op de loopfietsen. Bewegen is niet alleen gezond, zinvol bewegen bevordert ook de taalverwerving en het begrijpen van taal.
  Als kinderen zichzelf met ‘ik’ aan beginnen te duiden en hun spel subtiel begint te veranderen, d.w.z. dat ze steeds vaker een ‘plannetje’ hebben en dat plan ook in hun spel zichtbaar maken (bijv. vadertje en moedertjespel), dan zijn ze toe aan de volgende ontwikkelingsfase. Bij de meeste kinderen is dit min of meer rond de derde verjaardag. → lees verder
Peuter.JPG
 • De Peutergroep – ontwikkeling van het denken
  Bij de peuters in de Kevertjesgroep draait het om creatief spel waarbij alles wat de peuter ziet en hoort terugkomt in het (naboots)spel. Inrichting en spelmateriaal in deze groep dagen uit tot samenspel en het inzetten van het bewuste denken. Ook kunstzinnig werken, zingen, vingerspelletjes en het luisteren naar verhalen worden steeds belangrijker. Buiten kunnen de peuters hun motoriek oefenen op de vele fietsjes en ander rijdend materieel. Deze groep bereidt tevens voor op de overstap naar de basisschool. → lees verder

Ontwikkeling verloopt bij kinderen organisch en geleidelijk. Doorstroom naar een volgende ontwikkelingsgroep gaat dan ook niet plotseling, maar op een manier die past bij het kind en in rustig overleg met de ouders.