Het Babyhuis

P1012448.jpg

Warme sfeer
Bij de Bijtjes en de Hommeltjes in het Babyhuis heerst een sfeer van rust, geborgenheid en warme omhulling. Bij de verzorging van de baby is warmte van groot belang. Uiteraard gaat het daarbij niet alleen om fysieke warmte maar ook om de warmte die je emotioneel biedt. Omdat de baby zichzelf vooral ervaart via zijn lijfje, is goede lichamelijke verzorging een belangrijke voorwaarde voor zijn gevoel van veiligheid en welbehagen.

DSC_5296.JPG

Slapen
Een baby moet nog veel en niet gestoord door lawaai of onrust kunnen slapen. Het Babyhuis heeft een eigen slaapruimte met wiegjes voor de allerkleinsten. Voor de grotere baby’s is het heerlijk (en gezond) om buiten te slapen in de speciale buitenbedjes die goed zichtbaar zijn vanuit de Babyhuisruimten.

Ritme
Ritme is voor een baby van levensbelang. Het geeft hem de veiligheid en de rust om al zijn energie in zijn fysiek/motorische ontwikkeling te stoppen. In het Babyhuis zorgen we voor een rustig dagverloop met een ritmische afwisseling van waken, slapen en eten.

Zintuigen
De ontwikkeling van de zintuigen krijgt in het Babyhuis veel aandacht. Rustige gebaren, voorzichtige aanrakingen, zacht en melodieus spreken of zingen zijn een weldaad voor de nog heel gevoelige zintuigen van baby’s.
Voor het slapen gaan worden de baby’s gewikkeld volgens de richtlijnen die daartoe door antroposofisch verpleegkundigen zijn opgesteld. Uiteraard kunnen ouders er ook voor kiezen hun kind niet te laten wikkelen. De inrichting van de speel- en slaapruimten, het speelgoed, de kleur van hemeltjes en gordijnen, alles in het Babyhuis zorgt ervoor dat de gevoelige zintuigen van de baby’s niet overprikkeld raken.

Hechting
Veilige hechting is voor de baby de basisvoorwaarde voor het opbouwen van vertrouwen in de mensen om hem heen. Een kind dat zich veilig heeft kunnen hechten, zal later in staat zijn tot het aangaan van positieve relaties met andere mensen. Om het hechtingsproces zo gezond mogelijk te laten verlopen, wordt in het Babyhuis veel aandacht besteed aan subtiele interactie met de baby zodat zijn signalen worden opgepakt en hij zich gezien en begrepen voelt. Veel spreken en zingen voor de baby en zoveel mogelijk 1-op-1-contact dragen ook bij aan positieve hechting.

babyhuis2_Fotor.jpg

Als de baby geen baby meer is...
In het Babyhuis krijgt de baby alles wat hij nodig heeft voor een evenwichtige en gezonde lichamelijke ontwikkeling. De weg die de baby aflegt tot hij een dreumes is die gaat staan en lopen, is heel boeiend. De leidsters volgen dat proces nauwlettend en leggen dat vast in een Kijkwijzer. Als uit de observatie blijkt dat de baby toe is aan een nieuwe uitdaging, wordt dat met de ouders besproken en krijgt de baby, die nu geen baby meer is, een plekje in een van de dreumesgroepen. Dat is meestal het geval als het kind goed rechtop kan staan, los kan lopen en interesse begint te krijgen voor de wereld om hem heen. Maar het komt ook voor dat een kind nog niet echt los loopt en toch toe is aan de volgende stap. Goed kijken is de voorwaarde voor het vaststellen van het juiste moment voor overplaatsing naar een andere ontwikkelingsgroep.