GGD-Rapporten

Het beleid inzake veiligheid en gezondheid wordt uitgevoerd volgens de normen van de GGD waarop Noach regelmatig wordt getoetst.
Ook de kwaliteitseisen die de Gemeente Maastricht aan voorschoolse instellingen stelt worden bij Noach getoetst door de GGD.
Deze inspectierapporten zijn in te zien bij de dagelijkse leiding en kunnen hieronder ook worden gedownload.

Bekijk hier het GGD-inspectierapport over Noach.